google17100a7548502491.html
GørLivetLettere.dk
Personlig VÆKST... selv når livet gør ondt!

Visionen

Hvad vil vi?

Tilbyde information og rådgivning til enhver, som i relationerne til andre mennesker støder på modgang og smerte, så tilværelsen igen kan bringes i sund balance og harmoni. Bidrage til at afdække og udvikle det potentiale du indeholder. Ved at formidle viden om, hvordan du bedst etablerer og holder de nære relationer til menneskerne omkring dig. Viden du kan bruge i din egen hverdag umiddelbart og med det samme! Målsætningen: At hjælpe enhver til at forstå egen situation OG hvordan den håndteres konstruktivt, for at give de bedste resultater! Lære om egne følelser & relationer. Dit forhold til: - venner. - ægtefælle. - kæreste. - familie. - børn. - chef. - kollegaer. - m. fl. Uanset hvad årsagen er! Hvis du/I ønsker at komme i kontakt med os, så send en "Fortrolig e-mail" eller ring. Skriv i din mail/brev hvad sagen drejer sig om - så har vi noget at gå ud fra!

Midler

Hjælpen og assistancen sker gennem: - rådgivning og konsulentbistand. - coaching. - undervisning og foredrag. - salg af videoer med forskellige emner og temaer.

Gode beslutninger!

Når du tager bedre beslutninger, bliver dit liv meget lettere! Det er egentligt så enkelt! Alligevel er der mange af tilværelsens almindelige udfordringer, som vi står fuldstændigt uforberedte overfor, og som har stor betydning for vor fysiske, mentale og følelsesmæssige tilstand. Det vil vi hjælpe dig med, at få på plads!
© GørLivetLettere